محل تبلیغ شماست

لیست قیمت تلویزیون ال جی

لوازم خانگی ال جی lg
عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۳۲
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LJ500D اچ دی ۳۲ اینچ ۲۰۱۷ ۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲ ال ای دی ۳۲ اینچ ال جی lg 32 lj 520u اسمارت فول اچ دی ۲۰۱۷ ۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳ تلویزیون ال ای دی ۳۲ اینچ ال جی LG 32 LX761V فول اچ دی اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۳
۴ تلویزیون ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UJ752V الترا اچ دی(۴K) اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ610V فول اچ دی اسمارت ۴۳ اینچ ۲۰۱۷ ۱/۶۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶ تلویزیون ال ای دی LG 43LH602T ال جی فول اچ دی اسمارت ۱/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۷ ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UJ630V الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۸ ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UH617V الترا اچ دی (۴K)فورکی و اسمارت ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 43LH600T فول اچ دی ۴۳ اینچ اسمارت ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۰ تلویزیون ال ای دی ۴۳LW310C فول اچ دی ال جی ۴۳ اینچ ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۱ ال ای دی ال جی ۴۳ اینچ lg 43LH510T فول اچ دی ۱/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی ۴۳LH590V ال جی فول اچ دی اسمارت ۴۳ اینچ ۱/۴۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۹
۱۳ تلویزیون ال ای دی ۴۹UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۴۹ اینچ ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۴ تلویزیون ال ای دی ۴۹LH511T ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۵ تلویزیون ال ای دی LG 49UH750V ال جی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۴۹ اینچ ۲۶۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۶ تلویزیون ال ای دی LG 49LH510V ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۶۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۷ تلویزیون ال ای دی LG 49Lh541V/T ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ۲۰۱۶ ۱/۷۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۸ تلویزیون ال ای دی LG 49UF770V ال جی اولترا اچ دی فورکی ” ULTRA HD 4K “ اسمارت ۴۹ اینچ ۲/۷۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۹ تلویزیون ال ای دی اولترا اچ دی فورکی اچ دی آر مدل ۴۹UH654T ال جی ۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 49LH600T فول اچ دی ۴۹ اینچ اسمارت ۲/۰۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۱ تلویزیون ال ای دی LG 49LW310C ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۲ ال ای دی ۴۹ اینچ ال جی lg 49LH590V/T اسمارت فول اچ دی با webOS 3.0 ۱/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۳ تلویزیون ال ای دی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۴۹ اینچ ال جی مدل LG 49UH654V ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۴ تلویزیون ال ای دی ۴۹LH549V فول اچ دی ال جی ۴۹ اینچ ۱/۷۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۵ ال ای دی ۴۹ اینچ ال جی LG 49UJ752V فورکی(۴K) ،اسمارت ۲۰۱۷ ۲/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵۵
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SJ800V سوپر فورکی (SUHD) اسمارت ۲۰۱۷ ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55 SJ850V سوپر فورکی (SUHD) اسمارت،۵۵ اینچ ۲۰۱۷ ۴/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۸ ال ای دی ال جی lg 55LH602V فول اچ دی اسمارت ۵۵ اینچ با webOS 3.01 ۲/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۹ تلویزیون ال ای دی (۴k) ال جی ۵۵UH654V الترااچ دی ۵۵ اینچ،اسمارت ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 55LH600T فول اچ دی ۵۵ اینچ اسمارت ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B6P اسمارت ، ۵۵ اینچ ۲۰۱۷ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۲ تلویزیون ال ای دی ۵۵LH545V فول اچ دی ال جی ۵۵ اینچ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۳ تلویزیون ال ای دی LG 55UH603V اسمارت الترا اچ دی (۴K) ال جی ۵۵ اینچ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۴ تلویزیون ال ای دی (۴k) ال جی LG ULTRA HD TV 55UH750 V/T الترااچ دی ۵۵ اینچ،اسمارت webOS 3.0 ۳/۴۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۵ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی مدل ۵۵LW540S ال جی ۵۵ینچ ۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۶ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی مدل ۵۵LH602T ال جی ۵۵ اینچ ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۷ تلویزیون ال ای دی فورکی اولترا اچ دی اسمارت مدل ۵۵UH770T ال جی ۵۵ اینچ ۳/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۸ تلویزیون ال ای دی اولترا اچ دی فورکی ۵۵uh617v ال جی ۵۵ اینچ ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۹ تلویزیون ال ای دی LG 55EG910t ال جی فول اچ دی خمیده اسمارت سه بعدی ۵۵ اینچ ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۰ تلویزیون ال ای دی ۵۵UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۵۵ اینچ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵۸
۴۱ تلویزیون ال ای دی ۵۸UF830T الترا اچ دی (۴K ) اسمارت ۵۸ اینچ ۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶۰
۴۲ تلویزیون ال ای دی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۶۰ اینچ ال جی مدل LG 60UH750V ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶۵
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UH750V/T الترا اچ دی (IPS 4K UHD HDR) اسمارت webOS 3.0 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۴ تلویزیون ال ای دی lg 65UG870T ال جی خمیده ۴K اولترا اچ دی ۳D اسمارت ۶۵ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۵ ال ای دی ال جی lg 65UH950V سه بعدی اسمارت ،سوپر فورکی(super 4k) باhdr و پنل ips ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۶ تلویزیون ال ای دی ۶۵UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۶۵ اینچ ۶/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۷ تلویزیون اولد ال جی LG OLED TV 65EG960T الترا اچ دی (۴K) سه بعدی اولد ۶۵ اینچ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *