1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 رای, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

لیست قیمت تلویزیون ال جی

لوازم خانگی ال جی lg
عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۳۲
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LJ500D اچ دی ۳۲ اینچ ۲۰۱۷ ۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲ ال ای دی ۳۲ اینچ ال جی lg 32 lj 520u اسمارت فول اچ دی ۲۰۱۷ ۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳ تلویزیون ال ای دی ۳۲ اینچ ال جی LG 32 LX761V فول اچ دی اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۳
۴ تلویزیون ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UJ752V الترا اچ دی(۴K) اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ610V فول اچ دی اسمارت ۴۳ اینچ ۲۰۱۷ ۱/۶۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶ تلویزیون ال ای دی LG 43LH602T ال جی فول اچ دی اسمارت ۱/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۷ ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UJ630V الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۲۰۱۷ ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۸ ال ای دی ۴۳ اینچ ال جی LG 43UH617V الترا اچ دی (۴K)فورکی و اسمارت ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 43LH600T فول اچ دی ۴۳ اینچ اسمارت ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۰ تلویزیون ال ای دی ۴۳LW310C فول اچ دی ال جی ۴۳ اینچ ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۱ ال ای دی ال جی ۴۳ اینچ lg 43LH510T فول اچ دی ۱/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی ۴۳LH590V ال جی فول اچ دی اسمارت ۴۳ اینچ ۱/۴۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۹
۱۳ تلویزیون ال ای دی ۴۹UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۴۹ اینچ ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۴ تلویزیون ال ای دی ۴۹LH511T ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۵ تلویزیون ال ای دی LG 49UH750V ال جی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۴۹ اینچ ۲۶۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۶ تلویزیون ال ای دی LG 49LH510V ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۶۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۷ تلویزیون ال ای دی LG 49Lh541V/T ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ۲۰۱۶ ۱/۷۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۸ تلویزیون ال ای دی LG 49UF770V ال جی اولترا اچ دی فورکی ” ULTRA HD 4K “ اسمارت ۴۹ اینچ ۲/۷۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۱۹ تلویزیون ال ای دی اولترا اچ دی فورکی اچ دی آر مدل ۴۹UH654T ال جی ۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 49LH600T فول اچ دی ۴۹ اینچ اسمارت ۲/۰۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۱ تلویزیون ال ای دی LG 49LW310C ال جی فول اچ دی ۴۹ اینچ ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۲ ال ای دی ۴۹ اینچ ال جی lg 49LH590V/T اسمارت فول اچ دی با webOS 3.0 ۱/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۳ تلویزیون ال ای دی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۴۹ اینچ ال جی مدل LG 49UH654V ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۴ تلویزیون ال ای دی ۴۹LH549V فول اچ دی ال جی ۴۹ اینچ ۱/۷۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۵ ال ای دی ۴۹ اینچ ال جی LG 49UJ752V فورکی(۴K) ،اسمارت ۲۰۱۷ ۲/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵۵
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SJ800V سوپر فورکی (SUHD) اسمارت ۲۰۱۷ ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55 SJ850V سوپر فورکی (SUHD) اسمارت،۵۵ اینچ ۲۰۱۷ ۴/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۸ ال ای دی ال جی lg 55LH602V فول اچ دی اسمارت ۵۵ اینچ با webOS 3.01 ۲/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۲۹ تلویزیون ال ای دی (۴k) ال جی ۵۵UH654V الترااچ دی ۵۵ اینچ،اسمارت ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی lg 55LH600T فول اچ دی ۵۵ اینچ اسمارت ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B6P اسمارت ، ۵۵ اینچ ۲۰۱۷ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۲ تلویزیون ال ای دی ۵۵LH545V فول اچ دی ال جی ۵۵ اینچ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۳ تلویزیون ال ای دی LG 55UH603V اسمارت الترا اچ دی (۴K) ال جی ۵۵ اینچ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۴ تلویزیون ال ای دی (۴k) ال جی LG ULTRA HD TV 55UH750 V/T الترااچ دی ۵۵ اینچ،اسمارت webOS 3.0 ۳/۴۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۵ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی مدل ۵۵LW540S ال جی ۵۵ینچ ۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۶ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی مدل ۵۵LH602T ال جی ۵۵ اینچ ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۷ تلویزیون ال ای دی فورکی اولترا اچ دی اسمارت مدل ۵۵UH770T ال جی ۵۵ اینچ ۳/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۸ تلویزیون ال ای دی اولترا اچ دی فورکی ۵۵uh617v ال جی ۵۵ اینچ ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۳۹ تلویزیون ال ای دی LG 55EG910t ال جی فول اچ دی خمیده اسمارت سه بعدی ۵۵ اینچ ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۰ تلویزیون ال ای دی ۵۵UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۵۵ اینچ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۵۸
۴۱ تلویزیون ال ای دی ۵۸UF830T الترا اچ دی (۴K ) اسمارت ۵۸ اینچ ۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶۰
۴۲ تلویزیون ال ای دی الترا اچ دی (۴K) اسمارت ۶۰ اینچ ال جی مدل LG 60UH750V ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۶۵
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UH750V/T الترا اچ دی (IPS 4K UHD HDR) اسمارت webOS 3.0 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۴ تلویزیون ال ای دی lg 65UG870T ال جی خمیده ۴K اولترا اچ دی ۳D اسمارت ۶۵ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۵ ال ای دی ال جی lg 65UH950V سه بعدی اسمارت ،سوپر فورکی(super 4k) باhdr و پنل ips ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۶ تلویزیون ال ای دی ۶۵UH850V ال جی سه بعدی سوپر الترا اچ دی (SUPER UHD HDR) اسمارت ۶۵ اینچ ۶/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
۴۷ تلویزیون اولد ال جی LG OLED TV 65EG960T الترا اچ دی (۴K) سه بعدی اولد ۶۵ اینچ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۷/۱۲
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 رای, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

oled یا led چرا؟

oled یا led

OLED چیست؟

برای دیدن فیلم تفاوت oled و led اینجا کلیک نمایید.

برای ایجاد یک تصویر در تلویزیون تنها نیاز به نورهای قرمز، سبز و آبی دارید. OLEDها در واقع با عبور جریان الکتریسیته از موادی که این رنگ‌ها را تولید می‌کنند، کار می‌کنند. هیچ تکنولوژی تلویزیون دیگری این طور مستقیم نور را به وجود نمی آورد. LCD از فیلتر رنگ و مایع کریستالی بر روی نور پس زمینه بهره می‌برد و پلاسما نیز از نور ماوراء بنفش تولید شده توسط بسته‌های گازی که فسفرهای رنگی قرمز، آبی و سبز را تحریک می‌کنند، بهره می‌برد. مهم‌ترین برتری OLEDها آن است که هر پیکسل بصورت مستقیم نور ساتع می‌کند؛ این در حالی است که در پنل‌های LCD نور پس‌زمینه‌ توسط لامپ‌های LED یا فلورستنت تامین می‌شود.

چرا OLED TV ها گام بزرگی محسوب می‌شوند؟

مواردی که گفته شد به چه معناست؟ تلویزیون‌های OLED نازک‌تر، سبک‌تر و مناسب‌تر بوده و عملکردی بهتر نسبت به تکنولوژی‌های دیگر تلویزیون‌ها دارند. هر پیکسل با خاموش شدن می‌تواند مشکی مطلق را به وجود آورد که این یکی از خصوصیات منحصر به فرد OLED است که موجب ایجاد وضوح تصویر استثنایی می‌شود. دلیل این موضوع نیز آن است که هر پیکسل بصورت مستقل هدایت می‌شود و به راحتی می‌تواند خاموش شود؛ اما در LCD ها نور تک تک پیکسل‌ها قابل کنترل نیست و در واقع حوزه‌ای شامل چند پیکسل کنترل می‌شوند.

در فناوری OLED به دلیل اینکه نیازی به نور پس زمینه نیست، ضخامت پنل به شدت کاهش می‌یابد و شاهد تلویزیون‌های ۴ تا ۷ میلی‌متری مبتنی بر این فناوری هستیم که بسیار هم سبک هستند.

با این تفاسیر به هیجان نیامدن از تکنولوژی OLED کار سختی است؛ چرا که تمام ویژگی‌های یک تلویزیون رویایی از جمله وضوح شگفت‌انگیز، نازکی باور نکردنی و مصرف اندک انرژی را دارد.

گیمرها و علاقمندان فیلم‌های سینمایی عاشق OLED می‌شوند. این نمایشگرها زمان پاسخ‌دهی به مراتب سریع‌تری در مقایسه با LCDها دارند. در بعضی از شرایط OLED ها می‌توانند تا ۱۰۰۰ برابر سریع‌تر از LED LCD های رایج بازار باشند و از این بابت تماشای تصاویر فیلم‌های اکشن، مسابقات ورزشی یا بازی‌های ویدیویی در OLEDها بسیار جذاب است. زمان پاسخ‌دهی بسیار سریع باعث می‌شود تا مواردی مانند تیره و مات شدن صحنه در تصاویر سریع در OLED وجود ندارد.

تفاوت تلویزیون اولد با ال‌ای‌دی در چیست؟

OLEDها به دلیل کنترل بسیار خوبی که بر روی هر پیکسل دارند، کنتراست خارق‌العاده‌ای را ارائه می‌کنند. مشکی در این نمایشگرها فوق‌العاده عمیق و سفید نیز در سطح قابل قبولی است.

LED یا OLED؟

همانطور که قبلا گفتیم تلویزیون های LED موجود در بازار در واقع LED نیستند. آنها همان LCD هستند که برای نور پس‌زمینه یا Backlight از LED استفاده می‌کنند. به همین دلیل نام کامل این نوع از نمایشگرها LED LCD است که به اختصار به آن‌ها LED گفته می‌شود. این نوع تلویزیون‌ها مصرف انرژی کمتری نسبت به LCD و پلاسما دارند؛ اما باز هم قابل مقایسه با OLED نیستند. در OLED از موادی استفاده می‌شود که از کربن ارگانیک ساخته شده‌اند. این مواد با عبور جریان نور تولید می‌کنند. اگر بخواهیم به شکل ساده‌تری توضیح دهیم، LEDها همچون لامپ‌های کوچک کنار هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که OLED ها سطوحی هستند که نور ساتع می کنند.

تنها LED TV واقعی که تا به امروز عرضه شده، مدل نمونه Crystal LED سونی است که در CES دو سال پیش اولین بار معرفی شد. در این فناوری خود LED ها تصویر را شکل می‌دهند و در واقع تنها نقش نور پس‌زمینه را ندارند. از این بابت این فناوری شباهت زیادی به OLEDها دارد. اگر این مدل نمونه از مرحله آزمایش عبور کرده و به تولید انبوه برسد در مورد آن زیاد خواهیم شنید.

RGB OLED یا White OLED؟

تکنولوژی کنونی OLED موجود در بازار به دو دسته تقسیم می‌شود: RGB OLED و White OLED؛ در نوع اول همچون دیگر تلویزیون‌ها، هر پیکسل دارای ساب پیکسل‌های سبز، قرمز و آبی است.

اما White OLED کمی پیچیده‌تر است و عناصر رنگ‌های قرمز و سبز و آبی با هم ترکیب شده‌اند. وقتی جریان از آنها عبور می‌کند، این عناصر نور سفید تولید می‌کنند. این نور سفید از یک فیلتر رنگی عبور می‌کنند تا عناصر پیکسل قرمز، سبز و آبی تولید شوند.

oled یا led

تصویر بالا یک پیکسل را نشان می‌دهد. امروزه حداقل دو میلیون پیکسل در تلویزیون‌ها وجود دارد (۱۹۲۰x1080) در طراحی تلویزیون‌های ال جی ساب-پیکسل‌های بیشتری نیز وجود دارد که منجر به روشنایی بیشتر و مصرف کمتر می‌شود. روشنایی بیشتر مهم ترین عامل در داشتن تصویر بهتر زیر نور آفتاب است.

تکنولوژی White OLED در نگاه اول کمی عجیب به نظر می‌رسد. چرا باید وقتی سه رنگ داریم با ترکیبشان نور سفید بسازیم و دوباره با عبور آن از فیلتر رنگ خاصی ایجاد کنیم؟ مساله این است که این تکنولوژی چند مزیت دارد. نور سفید تولید شده در این روش پایدارتر بوده و تغییر رنگ در آن کمتر محتمل است. از سویی بنا به آن چه از مسئولین بیان شده این روش هزینه‌ تولید کمتری نیز دارد. همچنین در WOLED تولید نمایشگرهایی با سایزهای مختلف ساده‌تر است.

AMOLED یا OLED؟

بسیاری از گوشی‌های هوشمند و برخی از دستگاه‌های دیگرِ همراهِ کوچک معمولا از اصطلاح AMOLED به جای OLED استفاده می‌کنند. “AM” مخفف “Active Matrix” است که منظور از آن روش آدرس‌دهی صفحه‌نمایش آنها است. این فقط یکی از روش‌های بکارگیری نمایشگر‌های OLED است که مزیت آن اجرای بهتر تصویر متحرک مثل ویدئو است و هر پیکسل امکان آدرس‌دهی مستقل را دارد.

اگر به خاطرات گذشته‌تان رجوع کنید حتما زمانی که LCD ها به دو دسته TFT و Active-Matrix تقسیم‌بندی می‌شدند را به خاطر می آورید. البته شاید به خاطر آوردنش سخت باشد؛ چرا که تقریبا تمام LCDهایی که شما هم اکنون با آنها برخورد دارید (اعم از نمایشگر گوشی‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌ها و …) از نوع active matrix هستند. همان ایده در مورد OLED ها نیز امروز به کار گرفته می شود.
قبلا در مطلب راهنمای خرید تلویزیون یک راهنمای برای خرید تلویزیون قرار دادیم که میتوانید مطالعه نمایید.

کدام شرکت‌ها تلویزیون OLED تولید می‌کنند؟

در سال ۲۰۱۲ شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ تلویزیون‌های OLED خود را معرفی کردند؛ اما تنها شرکتی که تولید انبوه پنل‌های OLED در سایز بزرگ را شروع کرده ال‌جی است. سامسونگ با وجود اینکه یکی از تولیدکنندگان مطرح OLEDها است، اما تولید این نمایشگرها را تنها در سایز تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها دنبال می‌کند و از سال گذشته نیز مشخص کرد که تمرکز خود را بر روی SUHDها گذاشته که خود به نوعی LCD هستند.

تفاوت تلویزیون اولد با ال‌ای‌دی در چیست؟

آیا نمایشگرهای OLED قادر به پخش تصاویر سه بعدی هستند؟

بله؛ هر دو نوع فناوری سه بعدی شامل اکتیو و پسیو در تلویزیون‌های OLED قابل پیاده‌سازی هستند. مثلا ال‌جی در تلویزیون‌های خود از فناوری سه بعدی پسیو بهره می‌برد.

فیلم زیر را ببینید تا بهتر با تفاوت oled و led بشوید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 رای, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

تونل تصاویر ال جی

تونل تصاویر ال جی
ال جی تکنولوژی تصاویرش را به رخ می کشد.

ال جی در نمایشگاه بین‌المللی لوازم الکترونیک مصرفی ۲۰۱۷ که هفته گذشته در لاس‌وگاس برگزار شد.پس از چند روز میزبانی از شیفتگان فناوری که از سراسر دنیا خود را به لاس‌وگاس امریکا رسانده بودند کار خود را به اتمام رساند.

غرفه این شرکت کره_ای یکی از غرفه‌های مسحورکننده در نمایشگاه CES 2017 بود. از همان ورودی غرفه می‌شد بوضوح دریافت.

تونل OLED ال‌جی دهان بازدیدکنندگان علاقه‌مند به محصولات الجی را از حیرت باز نگه داشت

آنها را در همان ورودی میخکوب کیفیت و فناوری پیشرفته خود کرد.

تصاویر این تونل را در فیلم زیر ببینید:

نظر شما درباره تونل تصاویر الجی چیست ؟ لطفا نظر خود را برای ما بنویسید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 رای, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

ساندبار ال جی

ساندبار ال جی

ساندبار ال جی را در فیلم زیر ببینید

پیش از این شرکت‌های سامسونگ، فیلیپس و اونکیو ساندبارهایی را با تکنولوژی Dolby Atmos معرفی کرده بودند. حالا نوبت به ال‌جی رسیده و این شرکت نیز با ارائه مدل SJ9 اولین ساندبار مجهز به این تکنولوژی را به بازار ارائه کرده است. تکنولوژی Dolby Atmos که بعنوان تکنولوژی صوتی شی‌گرا نیز شناخته میشود، صدا را نیز همچون اشیا در فضایی سه بعدی قرار می‌دهد. بعلاوه، در این تکنولوژی کانال‌های سقفی وظیفه گسترش صدا در محیط را بر عهده دارند.

شروع همکاری ال‌جی و دالبی به سال ۲۰۱۶ باز میگردد و این همکاری منجر به استفاده از تکنولوژی Dolby Vsison در تلوزیون‌های LCD و OLED رده‌بالای ال‌جی شد. اما امسال، نه‌تنها ال‌جی از فناوری دالبی اتموس در پنج سری از تلوزیون‌های OLED خود استفاده خواهد‌کرد، بلکه یک ساندبار اختصاصی مجهز به این تکنولوژی را نیز به بازار ارائه کرده است.

ساند بارساند بار

ساندبار جدید ال‌جی که SJ9 نامیده شده، از ترکیب ۵.۱.۲ استفاده میکند که عدد ۲ نشانگر بکارگیری دو بلندگوی رو به بالا است. این بلندگوها صدا را به سمت سقف منتشر کرده تا بازتاب صدا از سقف به‌ گوش شنونده برسد. استفاده از این تکنولوژی تجربه صوتی غنی‌تر و فراگیرتری را برای شنونده به ارمغان می‌آورد. این مجموعه به‌همراه یک ساب‌ووفر بی‌سیم ارائه می‌شود. در‌ کنار مدل SJ9، ال‌جی مدل‌های ارزان‌تر SJ8 و SJ7 را نیز ارائه کرده است.

بنا به گفته‌ی تیم آلسی، مدیر بازاریابی ال‌جی در آمریکا:

انعطاف‌پذیری و نوآوری‌های بکار رفته در ساندبارهای جدید ال‌جی به مشتریان این امکان را می‌دهد که بیش از پیش از تماشای فیلم و گوش‌دادن به موسیقی لذت ببرند. بعلاوه، طراحی فوق‌العاده و تکنولوژی‌های نوین این ساندبار‌های جدید در کنار تلوزیون‌های OLED و Super UHD ال‌جی تجربه‌ی صوتی‌ تصویری فراگیر و بی‌نظیری را برای مشتریان به ارمغان خواهد آورد.

برای اطلاع بیشتر درباره ساند بار مطلب ” ساند بار چیست ” را مطالعه نمایید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 رای, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...